Vi søker kontormedarbeider på 50%

Sara Alexandra Krüger
24.10.2018
Deltidsansatt – kontor, Høybråten og Stovner IL

Høybråten og Stovner IL (HSIL) er et tradisjonsrikt idrettslag og holder til i Sportsstien 4 på Høybråten i Oslo. Vi har over 2000 antall medlemmer fordelt på 14 idrettsgrupper med sommer og vinter-aktiviteter. HSIL er et breddeidrettslag som ønsker å favne alle som vil drive med idrett på sitt nivå og med sine forutsetninger. Besøk oss gjerne på www.hsil.no

Vårt kontor består i dag av 1 heltidsansatt og rapporterer til styret i klubben. Vi opplever en økt arbeidsmengde for klubbens medlemmer, og har behov for en deltidsansatt inntil 50%.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være;

  • Ajourhold av vårt medlemsregister i Klubbadmin
  • Ha en kassererrolle for idrettsgruppene, herunder forestå lønnsinnberetninger og utbetalinger til trenere, kontoavstemminger og fakturering av medlemsavgift og sponsorer. Funksjonen vil være vår primærkontakt mot vårt regnskapskontor.
  • Bistå klubbmedlemmer etter behov
  • Informasjonsaktiviteter til våre medlemmer, eksempelvis gjennom vår hjemmeside www.hsil.no
  • Bidra inn i ulike fellesarrangementer eller prosjekter
  • Ansvar for utleie av vårt klubbhus på Høybråten Stadion
  • Ansvar for politiattester
  • Bistå kontoret

Vi søker etter en iniativrik person med høy grad av service-innstilling og "stå-på vilje", og som tåler at noen dager er uforutsigbare. Opplæring vil bli gitt.

Kontoret er betjent alle dager fra kl. 09:00 og frem til kl. 15:00. Arbeidstid avtales med styrets leder, men deltagelse ved enkelte kveldsmøter må påregnes.

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med Nestleder i Hovedstyret, Bjørn Jarle Wiger, på telefon 909 15 125.

Søknad sendes til: hsil@hsil.no med kopi til nestleder.hovedstyret@hsil.no innen 16/11-2018