Velkommen til Årsmøtet 2017

Sara Alexandra Wisløff Krüger
23.03.2017
HØYBRÅTEN OG STOVNER IDRETTSLAG
ÅRSMØTE 2017
TIRSDAG 28. MARS KL. 19:00 I KLUBBHUSET

SAKSLISTE

 1. Konstituering
  a. Spørsmål om møte er lovlig satt
  b. Godkjenning av fremmøtte representanter
  c. Godkjenning av sakslisten
  d. Valg av møteleder og 2 referenter
  e. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
 2. Årsberetninger
  a. Referat fra årsmøte 2016
  b. Hovedstyrets årsberetning
  c. Revisors beretning
  d. Kontrollkomiteens beretning
  e. Gruppenes beretning
 3.  Regnskap for 2016 (regnskap 2016 - regnskapsnoter 2016)
  a. Hovedstyrets regnskap
  b. Gruppenes regnskap
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett 2017
 7. Valg
  a. Hovedstyret
  b. Kontrollkomité
  c. Valgkomite
  d. Æresbevisningskomité
  e. Godkjenne representanter til Driftsstyre for Lia Skisenter
  f. Godkjenne gruppestyrene / komiteene
  g. ISU Stovner
 8. Avslutning

Etter at årsmøte vil det være utdeling av æresbevisninger.

Årsmøtet avsluttes med kaffe og kaker