Høybråten og Stovner IL søker ny Daglig Leder

Jon Schmidt
30.09.2019
Lyst å jobbe for Norges flotteste idrettslag?

Høybråten og Stovner Idrettslag tilbyr et bredt fritidstilbud til lokalmiljøet og ønsker å bidra til et godt oppvekst- og bomiljø i bydelen. I mer enn 100 år har Høybråten og Stovner Idrettslag vært en del av folks liv i vår del Oslo. Vårt Idrettslag er i positiv utvikling med vekst i medlemmer, økt aktivitet og bedre fasiliteter, og søker nå en initiativrik og engasjert daglig leder til å lede og utvikle idrettslaget mot nye mål. 

Som daglig leder får du et overordnet ansvar for å forvalte og utvikle idrettslagets verdier og ressurser på en effektiv og god måte. Din viktigste oppgave blir å følge opp planer og daglig drift slik at vi leverer et godt og variert tilbud til våre medlemmer. 

Vår nye leder skal være en tydelig, samlende og inspirerende ressurs i videreutviklingen av Høybråten og Stover Idrettslag. Som leder hos oss vil du få en allsidig, hektisk og spennende hverdag. Det er derfor viktig at du god til å prioritere, og har evnen til å engasjere og motivere frivillige til innsats. 


ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER: 

 • Ansvar for daglig drift og kontinuerlig utvikling av idrettslaget 
 • Medlemsservice, oppfølging og koordinering av frivillige gruppestyrer 
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret- og lede idrettslagets ansatte 
 • Vedlikehold av medlemsregister, fakturering av medlemsavgift samt innrapportering til Oslo Idrettskrets. 
 • Drift av klubbhuset 
 • Bidra til et positivt engasjement blant idrettslagets medlemmer, frivillige og utvikle et godt tilbud i tråd med etterspørselen i bydelen 
 • Ansvar for økonomisk drift og utvikling: budsjett, prognoser og regnskap 
 • Ansvar for salg og oppfølging av sponsor- og samarbeidsavtaler 
 • Omdømmearbeid og profilering / markedsføring 
 • Ansvar for HMS og oppfølging av krav og retningslinjer fra offentlige instanser 
 • Rapportere til styret og være en aktiv bidragsyter i styrets arbeid med verdier, strategi og handlingsplaner 


ØNSKEDE KVALIFIKASJONER: 

 • Relevant høyere utdanning er en fordel, men ikke en forutsetning (eksempelvis innen økonomi / administrasjon, salg / markedsføring, idrett m.v.) 
 • Det er en fordel om du har erfaring og interesse for fagfelt som økonomi, administrasjon, salg og markedsføring 
 • Det er en fordel om du har kjennskap til idrettens organisering, samt relevante regelverk og lover 
 • Du følger utviklingen og har lett for å lære deg digitale arbeidsverktøy og systemer 
 • Samfunnsengasjert og genuint engasjement for idretten 
 • Fordel med erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillighet 
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 
 • Stillingen krever politiattest 
 • Førerkort klasse B  

 

PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Er kunde- og medlemsorientert 
 • God til å motivere frivillige til innsats, fornyelse og forbedring 
 • Er god til å samarbeide og kommunisere i alle retninger i en frivillig organisasjon 
 • Er opptatt av kvalitet og resultater 
 • Har en involverende og inkluderende stil 
 • Elsker systematikk uten å bli rigid 
 • Er initiativrik og selvstendig 
 • Er en god relasjonsbygger 


Vi tilbyr en spennende og allsidig stilling med høy grad av fleksibilitet. Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle Høybråten og Stovner Idrettslag inn i fremtiden. Din innsats vil bety mye for mange i vårt nærmiljø. Lønn etter avtale. Arbeidssted: Høybråten og Stovner Idrettslag klubbhus, Idrettsplassen Høybråten. 


For mer informasjon, ta kontakt med hovedstyremedlem Bjørn Jarle Wiger, tlf. 909 15 125 eller Styreleder Jon Schmidt, tlf. 982 49014 


Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest, søknad sendes til styreleder.hovedstyret@hsil.no. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 


Søknadsfrist: 31Oktober – søknader behandles fortløpende 


Tiltredelse: Etter nærmere avtale