Håndballgruppas årsmøte 2017

Bjørn Høivik
22.02.2017
Håndballgruppas årsmøte 2017

Onsdag 8. mars 2017, kl. 19:00 – 21:00

Sted: Idrettens hus Nord (gamle Jordan), Haavard Martinsensvei 30, Rommen.

​Onsdag 8. mars 2017, kl. 19:00 – 21:00

Sted: Idrettens hus Nord (gamle Jordan), Haavard Martinsensvei 30, Rommen.
 
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsmelding for 2016
  • styrets årsmelding
  • lagenes årsmelding
 4. Regnskap for 2016
 5. Budsjett for 2017
 6. Godkjenne sportslig rammeplan 2016 - 2018
 7. Innkomne forslag
 8. Valg
Årsmøtet varer fra kl. 19:00 - 20:30, etter årsmøtet vil det bli informasjon og mulighet for omvisning i vår nye hjemmehall, Idrettens hus Nord.
 
Det blir enkel servering.
 
Vi oppfordrer alle foreldre, voksne spillere og støtteapparat til å delta på årsmøtet!
 
Kun medlemmer av hovedlaget har stemmerett. 
 
Vel møtt! 
 
Mvh
Styret HSIL håndball