Aktivitetsguide

Sara Alexandra Krüger
31.01.2018
Stovner Bydel starter opp med Oslo idrettskrets’ aktivitetsguide-ordning i bydelen i begynnelsen av februar. Ordningen er rettet mot barn og unge i alderen 6-19 år.

Målet med ordningen er å få flere barn og unge inn i en aktivitet. Dette fordi vi mener at deltakelse gir mer enn aktiviteten i seg selv; det er sosialt, man får språkopplæring, det er gøy, gir vennskap etc. etc.

En utfordring for mange er at det er vanskelig å finne idrettslag/organisasjoner og aktiviteter hvis man ikke kjenner noen andre som tar en med på det.

En aktivitetsguide er en person som skal fungere som bindeledd mellom en barnefamilie, en aktivitetstilbyder og bydelen.

Tanken er at en aktivitetsguide skal hjelpe barn og unge inn i en aktivitet, forklare familien hvordan norsk organisasjonsliv fungerer, og gjerne følge til og fra aktiviteten i begynnelsen, til barnet/ungdommen er selvgående.

 

På Stovner har vi rekruttert inn 7 aktivitetsguider, i tillegg til en koordinator.

Vi trenger hjelp fra alle som er i kontakt/dialog med barn og unge for å nå ut til målgruppen. Derfor er det viktig at denne informasjonen spres rundt til alle ledere og trenere i idrettslaget.

 

Vedlagt ligger et søknadsskjema som kan deles ut eller brukes sammen med barnet/ungdommen/familien dersom det er behov for en aktivitetsguide.

Det fylles ut og sendes til en av epost-adressene som står på skjema, og så vil familien bli kontaktet av en aktivitetsguide.

 

Har dere spørsmål, kan dere ta kontakt med idrettskonsulent Caroline Rømming Varmbo, eller meg.

Gi beskjed dersom dere trenger skjema på engelsk, så sender vi det over.

 

Mvh Miriam Olsbø

Prosjektleder, Frivillighet og samfunnsdeltakelse

Epost miriam.olsbo@bsr.oslo.kommune.no

Tlf 97013657