Innhold
1
Visjon

Turn for alle!

Vårt mål er at alle skal trives og få utfordringer, uansett alder og personlige mål.

Vi tilstreber at alle skal finne et passende parti/gruppe, uansett om man vil trene 1 gang i uken eller vil satse på konkurranseturn og trene 5 ganger i uken. 

2
Hvem er vi ?

Vi har litt over 500 medlemmer fra 2 til 90 år. Gruppen er foreldredrevet med et eget turn styret. Vi har 2 fast ansatte trenere og 8 på timelønn.  ca 60 konkurransegymnataster fordelt på Troppsgymnastikk og Turn kvinner( apparat turn). Vi bruker  breddekonseptene til Norges Gymnastikk- og Turnforbund; Gymlek, Idrettens grunnstige og GymX.

 

 

 

 I fokus