Innhold
1
Om Høybråten og Stovner

Høybråten og Stovner Idrettslag (HSIL) er en stor breddeidrettsklubb nordøst I Oslo.  Klubben har et allsidig tilbud til alle gjennom 14 ulike grupper. Klubben består i dag av over 2000 medlemmer.

Vår visjon:
HSIL  - mer enn idrett

Våre verdier:
Samhold
Engasjement
Likeverd
Mestring

Vår virksomhetside:
HSIL skal skape sunn aktivitet og idrettsglede for barn, unge og voksne i alle aldre. Vi skal være en trygg sosial arena for alle som deltar i våre aktiviteter der alle skal kunne delta etter sine forutsetninger og mål,  i tråd med klubbens grunnverdier.

Som virksomhetsideen viser er HSIL et breddeidrettslag som skal favne om alle som ønsker å drive idrett på sitt nivå og med sine forutsetninger. Idrettslaget drives i sin helhet av frivillig ulønnet innsats fra foreldre og ildsjeler. Vi er helt avhengig av denne frivilligheten for å kunne gi et tilbud til bydelenes befolkning.

Besøksadresse: Sportsstien 4, 1087 Oslo

​Postadresse: ​Postboks 36 Høybråten, 1005 Oslo

​Telefon: 483 62 140

​E-post: ​hsil@hsil.no

​Kontordager: ​Mandag-fredag 09:00-15:00, tirsdag 13:00-20:00

Bankkonto: 7089 20 02396 


2
Styret

​Styreleder - Jon Schmidt

Nestleder - Bjørn Jarle Wiger

Styremedlem - Gøril Nilsen

Styremedlem - Mona Aamodt

Styremedlem - Andreas Frøysa

Styremedlem - Rebekka Orskaug

Varamedlem - Espen Johannessen

Kontaktinformasjon finner du her


 

 

 I fokus