Innhold
1
Historie

Høybråten idrettsforening ble stiftet 5. mars 1916.

Foreningen ble startet av 17 medlemmer i alderen 16 til 20 år, som alle var til stede denne tidlige vårdagen i 1916. De var alle sønner av de første nybyggerne.

Medlemstallet økte jevnt og trutt, og ved krigsutbruddet i 1940, hadde foreningen 100 voksne medlemmer og 60 smågutter.

Som idrettsplasser ble alt av ledig kjøkkenhager og gårdsplasser tatt i bruk, men etter hvert ble aktivitetene samlet på to plasser på Høybråten.

Allerede i 1916 satte styret ned en banekomité, og ett år etter var det klart for kjøp av tomt til idrettsbane. Valget falt på et areal på 11,5 mål nord for Myhregården. Det innkjøpte arealet var langt fra klar til bruk, og det tok derfor mange år og arbeidstimer for å klargjøre banen.

12. juni 1920, etter mange års dugnadsarbeid, kunne banen åpnes for utøvere og publikum. Det var fremdeles mange ting som ikke var på plass, og i årene frem mot krigen, ble det jobbet med å løse disse utfordringene.


​  De første aktivitetene

Fra starten i 1916 var det tre idrettsgrener som sto i fokus: friidrett, ski og boksing. Etter hvert kom flere til. Orientering (1928), tennis (1932), turn (1933) og fotball (1932).

Boksing og bryting var faktisk årsaken til starten for Høybråten Idrettsforening.

Friidretten startet i 1916, og Høybråten gutta tok godt for seg av topplasseringer i tiden fremover.

Ski har også vært en av hovedaktivitetene fra HIF ble stiftet. Klubbens skiutøvere har hevdet seg godt i alle år. I førkrigsårene kom både hytte og badstu i Liabakken på plass, og det bidro sterkt til skisportens framgang på Høybråten og Stovner.

Idrettslaget kunne også tilby orientering som gren, men det varte kun frem til 1940. Tennis var en annen gren, men med vekslende interesse, ble denne grenen også lagt ned i 1940.

Fotball ble vedtatt opprettet som gren på HIFs generalforsamling i 1932, og dette er i dag den største gruppen i idrettslaget.

Turn ble startet i 1933, etter at det hadde blitt gjort flere forsøk på å komme i gang siden starten i 1916. I starten manglet HIF alt av utstyr og materiell, men ved hjelp fra overlærer Hilmar Bjørnstad, Dameturnforeningen og vaktmester Martin Gulbrandsen, kom man seg gjennom den første tiden.


Liabakken

​Det startet med at HIF ønsket seg en hoppbakke i Gjelleråsmarka. I 1922 fant Olaf Kristoffersen en egnet plass ovenfor Røa gård. Bakken var i utgangspunktet liten, men muligheten for å lage til en større bakke var gode. Samme høst inngikk HIF avtale med grunneier om leie av bakken. Dugnadsarbeidet pågikk i fire år, og vinteren 1926 kunne første hopprennet i Liabakken gå av stabelen. Etter hvert så man at bakken var i det minste laget, og i 1936 sto den ombygde bakken ferdig.

Skihytta

I 1935 laget Thor Eliesen planer for ei hytte, og et andelslag ble etablert. Det ble solgt andeler à kr. 10,-. Det ble laget regler for hytta og en hyttekomité ble valgt. Hytta ble tatt i bruk av HIF i 1936, og har siden den tid vært et viktig samlingssted for møter og fester i flere generasjoner.

Helt fra starten ble hytta holdt åpen på søndager. I dag er det Seniorgutta som holder dette i gang, til glede for de som benytter seg av denne perlen i Gjelleråsmarka.

I 1939 ble en badstue bygget på nordsiden av motbakken til hoppbakken.

På medlemsmøtet 15. september 1951 ble planene om utvidelse av hytta satt ut i liv, og arbeidsoppgavene fordelt. Arbeidet gikk på dugnad i høsten og sommeren i 1952, og 30. november ble kranselaget holdt og medlemmene så optimistisk på fremtiden.

11. januar 1953 fant en tragisk hendelse sted, hytta brant ned til grunn.

Straks etter ble det avholdt et møte hvor det raskt ble bestemt at man ønsket å fortsette arbeidet i Liabakken, og en ny hytte skulle reises så snart som mulig.

Første medlemsmøte fant sted 1. oktober 1953, og etter en avstemning, besluttet flertallet at hytta skulle hete Liastua. Innvielsesfesten ble holdt 12. desember med 58 gjester til stede.

Liabakkens og seniorguttas historie består av en rekke byggeprosjekter.

Oldermannsligaen, senere kalt seniorgutta, har alltid stått for vedlikehold, utbygging og drift av hytta, i samarbeid med andre grupper i idrettslaget.


 

 

Hovedstyremøtehttps://hsil.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=62Hovedstyremøte2019-12-03T17:00:00Z2019-12-03T19:00:00ZKlubbhuset

 I fokus