Innhold
1
Våre treningstider

Ta kontakt med oppmann for den gruppen du er interessert i for informasjon om treninger osv.

Rekrutt 6-10 år: Marianne Holmesland      marianne.holmesland@hotmail.com

11-12: Line Bar-Nathan                                 linebo76@hotmail.com

13-14: Dag Standal                                        d_standal@yahoo.no

15-16: Line Nesbakken                                 id17@online.no

Junior: Jarle Haugland                                 Jarle.Haugland@santanderconsumer.no

Senior: Jan Erik Moe                                     j.e.moe@nih.no

Sportslig leder: Ketil Tjøgersen                   ketil.tjogersen@getmail.no


 

 

 I fokus