https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/Handball/KontakterBjørn HøivikStyreleder HSIL Håndballleder.handball@hsil.no992 11 400
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/Handball/KontakterØystein SyverstuenNestleder HSIL Håndballnestleder.handball@hsil.no950 40 785
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=7&RootFolder=/Handball/KontakterSigrun BenbowSekretær HSIL Håndballsekretaer.handball@hsil.no416 51 126
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=8&RootFolder=/Handball/KontakterJasintha SivanendranØkonomiansvarlig HSIL Håndballkasserer.handball@hsil.no414 04 384
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=9&RootFolder=/Handball/KontakterAnne Flatmark Sportslig leder HSIL Håndballsportslig.leder.handball@hsil.no992 81 225
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=6&RootFolder=/Handball/KontakterCamilla Stave SvendsenMaterialforvalter HSIL Håndballmatrialforvalter.handball@hsil.no922 50 059
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=/Handball/KontakterCamilla Gann Rotvik Laglederkontakt HSIL Håndballlaglederkontakt.handball@hsil.no936 25 946
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/Handball/KontakterStig HernesDommeransvarlig HSIL Håndballdommeransvarlig.handball@hsil.no957 53 526
https://hsil.klubb.nif.no/Handball/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=/Handball/KontakterEpost til HåndballstyretEpost til alle i Håndballstyrethandball@hsil.no

 I fokus