Innhold
1
Informasjon

HSIL Fotball er idrettslagets største enkeltgruppe og i stadig vekst.

HSIL fotball er en aktiv fotballklubb med mer enn 700 aktive spillere. Vi er en breddeklubb som setter bredden og likebehandling av lag i fokus.

Fotballen i HSIL er drevet på frivillighet. HSIL er klubbstyrt men foreldredrevet. Det vil si at alle trenere og lagledere bruker sin fritid på å trene og følge opp ett lag. Klubben er helt avhengig av at foreldre stiller opp. Dersom du kan tenke deg et verv på laget for ditt barn, nøl ikke med å ta kontakt. Vårt tilbud er til barn som er tilknyttet HSIL sitt område.

Ønsker du å kontakte oss, send en epost til fotball@hsil.no

2
Lagledere

Lagleders oppgaver i Høybråten og Stovner IL Fotball

En lagleder er kontaktleddet mellom foreldre og trener samt kontaktperson mot fotball i Høybråten og Stovner IL.

Lagleders oppgaver:

 • Føre oversikt over spillere, og passer på at de meldes inn i klubben og ut ved slutt
 • Delta på tillitsmannsmøter
 • Melde på lag i cuper
 • Ordne med dommer til hjemmekamper i serien
 • Bestille fotballutstyr av materialforvalter
 • Informere og følge opp "NFF's foreldrevettregler"
 • Informere spillere og foreldre om kamper, treningstider
 • Følge opp betaling av medlemsavgift og treningsavgift for lagets spillere – motta medlemsoversikt fra styret og melde fra om avvik
 • Avholde foreldremøter
 • Ta initiativ til sosiale tiltak rundt laget
 • Koordinere oppgaver rundt laget som dugnadsarbeid, loddsalg, kioskvakter
 • Levere årsrapport for laget til styret i november for inneværende år
 • Kampvertrollen

Lagleder må levere politiattest. Link til søknad om politiattest finnes i laglederhåndboken.

Styret trenger følgende opplysninger fra deg:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Epostadresse
 • Fødselsdato

Info kan sendes på mail til fotball@hsil.no
Lagleder må også være innmeldt i hovedlaget, kopi av mail kan sendes: hsil@hsil.no

Vi oppfordrer alle til å lese laglederhåndboken som ligger på hjemmesiden. Den gir god informasjon om HSIL fotball og laglederrollen.

Takk for at du har meldt deg som tillitsmann i fotballen.

Ditt bidrag er vesentlig for drive barne og ungdomsfotballen i HSIL videre.

Har du spørsmål - nøl ikke med å ta kontakt!

Hilsen styret i HSIL fotball


 

 

 I fokus