Innhold
1
Våre arrangementer

Her kommer informasjon om våre arrangementer.

1
Gruppeårsmøte Fotball 2018

Vi innkaller til fotballens gruppeårsmøte tirsdag13. mars 2018 kl 19:00.

Eventuelle forslag må være styret i hende senest 26.02.18.

Forslag sendes på mail til: fotball@hsil.no

Hederspris 2017 
Fotballgruppa ønsker også i år å hedre en person eller et lag som har gjort en betydningsfull innsats i 2017. Begrunnet forslag på kandidat/lag sendes til fotball@hsil.no  innen 26. februar 2018.

Årsmelding for 2017 Hsil-Mal-Årsmelding 2018.docx

Vi ber alle fylle ut årsmelding snarest.
un medlemmer av hovedlaget har stemmerett 

Dagsorden for gruppeårsmøte se vedlegg:

HSIL Fotball innkalling til gruppeårsmøte 130318.pdf


Gruppeårsmøte fotball

​13. mars 2017 på KLubbhuset

 

 

 I fokus